Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg!!!

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg!!!

Uit de praktijk deel 1: 

‘Het gaat niet goed met onze patiënte. Ze heeft een angststoornis en drinkt veel alcohol om haar klachten te dempen. We hebben haar naar de GGZ verwezen. Verwijzing GGZ: Afgewezen. “Mevrouw heeft een alcohol probleem. Die moet eerst worden behandeld. Verwijzing verslavingszorg: Afgewezen. “Mevrouw heeft een GGZ aandoening. Die moet eerst worden behandeld.”

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

  • meer tijd hebben voor onze patiënten;
  •  minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
  • betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
  • dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

 

Op vrijdagmiddag 1 juli willen we landelijk een signaal laten horen. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar.

Wilt u ons steunen in deze actie? Stuur een brief naar minister Kuipers!

Download hier een voorbeeldbrief die je daarvoor kunt gebruiken.

 Translate »
Call Now Button