Update Coronavaccinaties AstraZeneca 9 april

Update Coronavaccinaties AstraZeneca 9 april

Het besluit om het AstraZeneca vaccin niet te gebruiken voor mensen jonger dan 60 jaar zal weinig effect hebben op onze volgende vaccinatieronde. Op korte termijn (datum nog onbekend) kunnen we weer nieuwe AstraZeneca vaccins bestellen bestemd voor de volgende doelgroepen:

    • Alle mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960. Een deel van de mensen uit 1958 hebben we al gevaccineerd met de vaccins die over waren na ronde 1.
    • Alle mensen met ernstig overgewicht (BMI >40) geboren van 1946 tot en met 1956. Valt u in deze doelgroep? Neem dan contact op met de praktijk!
    • Alle niet-mobiele thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder die niet in staat zijn, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie (zoals de GGD of huisartsenpraktijk) toe te gaan. Deze mensen zullen we thuis prikken.

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (12 weken na de eerste) gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad. Wereldwijd zijn er geen ernstige bijwerkingen geregistreerd na de 2e vaccinatie met AstraZeneca. Deze vaccinatiedatum is bij u bekend.

Een andere aanpassing van de richtlijn:

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen.  Dit advies is omdat mensen die recent covid hebben doorgemaakt voldoende beschermd zijn na 1 vaccinatie. Een uitzondering hierop zijn mensen die ernstig immuun-gecompromitteerd zijn; zij krijgen altijd een tweede dosis van het vaccin toegediend. Een tweede prik hoeft voor de mensen die recent covid hebben gehad dus niet; het mag wel en het is niet bezwaarlijk. U kunt hierin zelf een keuze maken.Translate »
Call Now Button