HAP Gulpen logo

Rijksweg 29-B

6271 AC Gulpen

043-4501025

Bij spoed toets 1

Ons zorgaanbod

Spreekuur Peek Gulpen

Huisartsen

Bij de huisarts kunt u terecht op het spreekuur of wij leggen indien nodig een huisbezoek af. Ook kunt u telefonisch overleg plegen, beeldbellen of een e-mail sturen met een korte medische vraag.
 
Drs Wilschut werkt doorgaans op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Drs Peek is meestal op maandag tot en met donderdag aanwezig. Drs Bolt werkt op vrijdagen. 

 

Het spreekuur is elke ochtend van 8.15u tot +- 11.30u en in de middag tussen +- 15.00u-16.30u.Bent u verhinderd voor een afspraak, geef ons dit even door!

 

U kunt ook telefonisch overleggen met de huisarts, of gebruik maken van beeldbellen via WeSeeDo. Deze afspraken kunnen in de ochtend of middag gepland worden. Ook kan de assistente voor u overleggen met de huisarts.

 

In de ochtend of middag leggen wij huisbezoeken af. Ook hier zal de assistente vragen naar uw klachten, om de urgentie te bepalen. Visites dienen voor 10.00u aangevraagd te worden.

 

Via https://hapgulpen.uwzorgonline.nl/ kunt u online afspraken maken, herhaalrecepten bestellen en een medische vraag via een e-consult stellen. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal uw dossier in te zien en te kunnen beeldbellen. Tevens vindt u er handige apps met betrekking tot uw gezondheid.

Als u belt voor een afspraak vraagt de assistente naar de reden van komst en stelt u enkele vragen, we noemen dit triage. Als artsen vinden we het belangrijk dat onze assistenten goed triëren. Zo kunnen we beter inschatten welke soort zorg, op welk moment en door wie uitgevoerd moet worden. Spoed gaat altijd voor! Hiermee proberen we u de beste zorg te geven. 

De duur van een consult is 15 minuten. Heeft u meer tijd nodig of wilt u meerdere klachten bespreken dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak. We plannen dan meer tijd voor u in. 

De praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners ondersteunen de huisartsen met het leveren van goede zorg. Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.
 
Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk, astma/copd en mensen met psychische klachten kunnen een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen.

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en de  spreekuurondersteuner van de huisarts (SOH) ondersteunen de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. In de meeste gevallen is dit diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) of een hart- en vaatziekte. De POH draagt ook bij aan zorg voor kwetsbare ouderen in onze praktijk. Zij houden zelfstandig spreekuur en geven u persoonlijke begeleiding en advies om uw aandoening goed onder controle te houden. Ook leggen ze zelf visites af. De POH/SOH handelen volgens richtlijnen en overleggen dagelijks met de huisarts.
 
De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

 

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten met psychische problemen. Zij houdt zelfstandig spreekuur en overlegt regelmatig met de huisarts.

Onze POH-somatiek is mevrouw D. Spa. Zij werkt doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag.
 
Onze POH-GGZ is mevrouw N. Marx en werkt doorgaans op maandag en donderdag.

Onze SOH is mevrouw C. Urlings en werkt op woensdagen. 

 

De kosten voor een consult bij de POH’s en SOH vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

 
praktijkondersteuner huisartspraktijk Gulpen
Assistentes

De assistentes

Bij onze assistentes kunt u terecht voor al uw vragen en het maken van afspraken. Ook kunnen zij voor u overleggen met de huisarts en geven zij u deskundig medisch advies. Daarnaast hebben zij een eigen spreekuur voor:

 • Controle van uw bloeddruk
 • Injecties plaatsen
 • Verzorgen van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Oren uitspuiten
 • Bloed afnemen
 • Uitstrijkjes maken
 • Zwachtelen
 • Urines controleren
 • Wratten behandelen
 • ECG maken
 • Doppler onderzoek van de vaten
 

Overige Zorgverleners

In onze praktijk werken we samen met de verschillende disciplines. Tevens vindt er regelmatig multidisciplinair (MDO) overleg plaats tussen specialisten, thuiszorgorganisaties, casemanagers dementie, WMO, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, ergotherapeuten etcetera.

Tevens werken wij nauw samen met onze apotheek op de begane grond in ons gebouw, apotheek VAL Gulpen

Met de volgende zorgverleners werken we samen en/of huren bij ons een kamer:

 
Spreekkamer
Dokter Marlies

Opleidingspraktijk / onderzoek

Wij leiden toekomstige collega’s op. Zo kunnen er ook coassistenten, stagiaires en huisartsen-in-opleiding werkzaam zijn in onze praktijk.

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan de landelijke tellingen van Nivel zorgregistraties in de eerste lijn. Voor meer informatie kijkt u op de website van Nivel

 
Translate »
Call Now Button Ga naar de inhoud